کاشت درختان مثمر در پیاده روها و فضاهای سبز

ببینید و لذت ببرید | اگر بجای کاشت درختان غیر مثمر در پیاده روها و فضاهای سبز که نتیجه اش فرسایش خاک و آلرژی و غیره ذلک است، این چنین درختان مثمره کاشت می شد، هم به رفع آلودگی هوا و سلامت بشر کمک کرد هم مردم از تولیدات خودشان بهره می برند…

✅کاشت درختان مثمر ، نجات از فقر و گرانی و تورم

 

READ
اولویت کاشت: انار، چهارمین درخت قرآنی

نوشته‌های دیگر

نظرات