تماس با ما

تلفن مؤسسه منتظران منجی:

021-55972450

ارتباط با دبیرخانه جشنواره در پیام‌رسان ایتا:

m590khadem118@