پرورش میوه رایگان در کنار خیابان

حاشیه خیابون رو از چمن و درختان بی‌ثمر خالی کردند،
سبزیجات ودرختان میوه کاشتند،
وحالا هم خودشون مصرف می کنند، هم می فروشند! 2009_ 201

روی کلمه ی لینک کلیک کنید و خبرش رو ببینید،

همت کنیم ماهم می توانیم ⁉️‼️

READ
زیتون، سومین درخت قرآنی

نوشته‌های دیگر

نظرات