روشهای به دست آوردن کود

روشهای به دست آوردن کود

روش اول:

در این روش از گیاه تازه، خشک،کاه، و خاکستر استفاده می کنند زمین را حفر می کنند و تمام آن ها را با آب مخلوط می کنند و داخل زمین حفر شده می ریزند و آب روی آن می ریزند و اگر در جایی باشد که باران هم بر روی آن ببارد باز هم روی آن را آب می ریزند.

تولید کود

مدتی در آن حفره می گذارند بماند و مکرر آن را زیرو رو می کنند و قطعه قطعه می کنند تا متعفن شود و پخته شود و آن زمان مناسب می شود برای استفاده در تمام فصول و قابل استفاده برای هر گیاهی است.

کود به دست آمده  خوب و عاری از هر سنگ و استخوان و پوست و غیره است در صورتی که در کودهای دیگر وجود دارد.

روش دوم:

زباله ها را در مکانی که مناسب می دانند جمع می کنند و زمانی که به حد لازم رسید آن ها را با هم مخلوط می کنند سپس چند حفره که عمق کمی داشته باشد حفر می نمایند و در هر حفره یک بار کود کبوتر می ریزند و بعد از آن زباله های جمع آوری شده را روی آن ها میریزند تا حفره پر شود و یک ماه صبر می کنند تا از انجام این کار بگذرد و طی این یک ماه چندین مرتبه آن را به هم می زنند تا کود خوب مخلوط و پخته شود و بعد از این مدت کود به دست آمده بسیار خوب و مناسب است به طوری که سه سال از آن گذشته است و هر زمان کسی نیاز به کود داشته باشد برای رفع احتیاج  می تواند استفاده کند.

READ
خسارت زدن اوکالیپتوس به شبکه آبرسانی و برق نهبندان (+ فیلم)
تولید کود2
کود کبوتر

روش سوم:

در این روش کود کبوتر را تهیه می کنند و بیست بار به آن خاک اضافه می کنند و یک سال می گذارند تا بماند و آن وقت کود مناسب و خوب و با حرارت و رطوبت مناسب به دست می آید. گفته شده است که در این روش برای بیشتر کودها سه بار خاک اضافه می ‌کنند ولی به دلیل زیاد بودن حرارت و قوت کود کبوتر باید بیست برابر خاک اضافه کنند.

روش چهارم:

روش پنجم استفاده از کود گاو و گوسفندی است به این ترتیب که خاکی که گاو و گوسفندان در آن کود ادرار و مدفوعشان ریخته می شود را بعد مدتی جمع آوری می نمایند و آن خاک و کود و مدفوع مخلوط شده را روی زمین های مزرعه می ریزند و این کار را سالی یک بار انجام می دهند و محل زندگی گاو و گوسفندان را مجدداً خاک می ریزند و سال بعد این کار را تکرار می کنند.

منبع: مفاتیح الارزاق، ج۱، ص۳۶۶

کود گوسفندی

روش پنجم:

خاک کهنه زیر دیوار است، که پاییز آن خاک را برای کاشت خربزه استفاده می کنند زیرا شوری این خاک باعث شیرینی خربزه می شود.

منبع: مفاتیح الارزاق، ج۱، ص۳۶۷

نوشته‌های دیگر

نظرات