باغ زیتون فدک در کویر قم

نمونه ای از کشت درختان مثمر قرانی در کویر قم صورت گرفته بنام باغ فدک بیایند ببینند که می شود ؛ وقتی که می گفتند در قم درخت زیتون نمی شود کاشت کرد درختان قرانی ، روایی و بومی در کل کشور قابل کشت هست اگه برگردیم به فرهنگ دینی و اسلامی … نکاشتن که می گویند نمی شود

READ
زیتون، سومین درخت قرآنی

نوشته‌های دیگر

نظرات