آبخیزداری در دانش بومی

ایجاد بانکت یا حفره یک چاله ی پهن و نیمه گود در اطراف درختان کوه و جنگل، سبب کمک به فرو رفتن هرچه بیشتر آب در زمین اطراف درخت و ضمن تقویت سفره‌های آب زیرزمینی منجر به کنترل سیل و کاهش خسارات ناشی از بارش باران می شود . علمی که از قدیم در ایران بسیار رایج بوده ولی چند دهه ی است که به کنار گذاشته شد.
اگر دامداران گرامی و محترم هر روزی که به کوه و جنگل تشریف می برند فقط دور یک درخت بلوط یا بادام را بانکت بزنند بعد از مدتی نتایج مفید کار خود را در سر سبز و خرم شدن درختان منطقه ی خود خواهند دید و با پرشدن سفره های زیر زمینی چشمه های منطقه جوشش بیشتری خواهد داشت
آبخیزداری را جدی بگیریم

با تشکر از اقای دکتر علیزاده نویسنده ی این مطلب

READ
توضیحی درباره مثمر و غیر مثمر

نوشته‌های دیگر

نظرات