ساکنان 11 خیابان بودریم Buderim، در Sunshine Coast

 

ساکنان 11 خیابان بودریم Buderim، در Sunshine Coast ، از سال 2009 تاکنون از حاشیه ها و مسیرهای پیاده روی به عنوان باغ استفاده می کنند. چرا ما غذای خیابانی خودمان را پرورش وتولید نکنیم؟

READ
بخشی از تفاوت درختان مثمر و غیر مثمر

نوشته‌های دیگر

نظرات