خسارت زدن اوکالیپتوس به شبکه آبرسانی و برق نهبندان (+ فیلم)

خسارت زدن درخت اوکالیپتوس به شبکه آبرسانی و شبکه برق و کفپوش های خیابان های نهبندان

 

READ
به یاد او نهالی بنشان...

نوشته‌های دیگر

نظرات