کاشت درخت میوه توسط دانش آموزان بهبهانی (+ فیلم)

کاشت درخت میوه بهمراه دانش آموزان دبستان حافظ در بهبهان.
در کنار کاشت درخت شاه توت، توضیحاتی در مورد فایده درختان و آشنایی بیشتر بچه ها با اهمیت توجه به محیط زیست داده شد.

کاشت نهال دبستان حافظ بهبهان

READ
بخشی از تفاوت درختان مثمر و غیر مثمر

نوشته‌های دیگر

نظرات