چه کسانی می توانند در جشنواره نهال انتظار شرکت کنند؟

 

 

READ
توضیحاتی پیرامون بخش ایده پردازی جشنواره؛ راجع به چه موضوعاتی و چگونه و توسط چه اشخاص یا گروههایی ایده پردازی بشه؟

نوشته‌های دیگر

نظرات