توضیحاتی پیرامون بخش ایده پردازی جشنواره؛ راجع به چه موضوعاتی و چگونه و توسط چه اشخاص یا گروههایی ایده پردازی بشه؟

READ
چه رشته‌هایی در بخش‌ هنری جشنواره وجود دارند؟ از چه محتوایی میتونیم استفاده کنیم؟

نوشته‌های دیگر

نظرات