توضیحاتی پیرامون بخش ایده پردازی جشنواره؛ راجع به چه موضوعاتی و چگونه و توسط چه اشخاص یا گروههایی ایده پردازی بشه؟

READ
از چه نوع فعالیت هایی گزارش تصویری بگیریم و چگونه در جشنواره امتیاز بیشتری کسب کنیم؟

نوشته‌های دیگر

نظرات