محورها و بخش‌های اصلی جشنواره

  • ایده‌پردازی
  • آثار گرافیکی
  • عکس‌نوشته و گزارشات تصویری از گیاه یا نهال‌کاری
  • معرفی فعالین مهدوی محیط زیست
READ
اهداف اساسی جشنواره

نوشته‌های دیگر

نظرات