محور های جشنواره

اهداف اساسی جشنواره

۱- ترویج گونه های گیاهی که علاوه بر زیبایی ظاهری و کمک در تصفیه هوا، با ثمر (دارای میوه یا خاصیت دارویی) بوده و موجب تخریب خاک و نابودی سایر گیاهان نشوند. به بیان دیگر، فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه برای همگانی شدن کاشت درختان و گیاهان مثمر. ‌ ۲- کمک به اقتصاد مردمی. ترویج گیاهانِ […]

  • 16 بهمن 1401
  • سید
  • < 1