آبخیزداری بومی

آبخیزداری در دانش بومی

ایجاد بانکت یا حفره یک چاله ی پهن و نیمه گود در اطراف درختان کوه و جنگل، سبب کمک به فرو رفتن هرچه بیشتر آب در زمین اطراف درخت و ضمن تقویت سفره‌های آب زیرزمینی منجر به کنترل سیل و کاهش خسارات ناشی از بارش باران می شود . علمی که از قدیم در ایران […]

  • 24 بهمن 1401
  • خبرنگار
  • < 1