تولید کود1

روشهای به دست آوردن کود

روشهای به دست آوردن کود روش اول: در این روش از گیاه تازه، خشک،کاه، و خاکستر استفاده می کنند زمین را حفر می کنند و تمام آن ها را با آب مخلوط می کنند و داخل زمین حفر شده می ریزند و آب روی آن می ریزند و اگر در جایی باشد که باران هم […]

  • 29 بهمن 1401
  • خبرنگار
  • 3 دقیقه