چگونه بکاریم؟

شیوه آبیاری مدیریت آب ، به معنای حفظ محیط زیست و افزایش اکسیژن و خنک کردن محیط و افزایش گیاهان و جانوران و تغییرات آب و هوا به سمت اعتدال است. دیم کاری: اولویت دیم کاری باغ به جای آبیاری دستی به این دلیل است که، دیم کاری باعث تولید محصول بهتر با ارزش غذایی […]

  • 27 بهمن 1401
  • سید
  • 3 دقیقه