تنها راه نجات زمین از زبان پروفسور آلن سیوری

پروفسور آلن سیوری نتیجه یک عمر تحقیقات در زیست شناسی و بوم شناسی را به تمام جهان ارائه داده است. او که مدل‌های زیادی را برای بیابان زدایی امتحان کرده ، تنها راه نجات زمین از بیابانی شدن را «ورود وسیع گلّه های دام به مرتع» می‌داند تا طبیعت کار خودش را به درستی انجام […]

  • 23 بهمن 1401
  • خبرنگار
  • < 1