سرسبزی تپه ماسه ای

سرسبزی تپه‌های ماسه‌ای با ارادۀ مردم

سرسبزی تپه‌های ماسه‌ای با ارادۀ مردم ▫️ یکی از جالب‌ترین سیستم‌های سنتی کشاورزی دنیا روش الغوط در وادی سوف کشور الجزایر است. این منطقه در جنوب الجزایر و نزدیک صحرای بزرگ آفریقا قرار دارد و پوشیده از تپه‌های ماسه‌ای است؛ اما این اقلیم مانع از کشاورزی نشده است. ▫️ الغوط به معنی هرم وارونه است. […]

  • 24 بهمن 1401
  • خبرنگار
  • < 1