raeesi

تاکید رئیس جمهور بر اجرای موفقیت آمیز پویش مردمی کاشت یک میلیارد درخت

امروز در دنیا برای صیانت از خاک و ترسیب کربن اقدامات بسیاری انجام شده است و درختان میوه را جایگزین بیثمر ها نموده اند کشور‌ها تلاش می‌کنند با کاشت درخت میوه ترسیب کربن انجام دهند و گویا مسئولان کشور ایران اسلامی عزیز هنوز اجازه یا جرات گفتن کاشت درختان میوه را ندارند برای خواندن خبر […]

  • 22 بهمن 1401
  • خبرنگار
  • < 1