معرفی جشنواره نهال انتظار

آینده قطعی جهان، دوران سراسر نور، خیر و برکت حکومت عدل مهدی موعوداست که انقلاب اسلامی در ایران عزیز آرمان نهایی و شعار راهبردی خود را در این مسیر «تحقق تمدن نوین اسلامی ایرانی» و «زمینه‌سازی برای آن حکومت جهانی» قرار داده است. لازمه‌ی جامه عمل پوشاندن به این آرمان مقدس، ارائه الگوی جامع از … ادامه خواندن معرفی جشنواره نهال انتظار