ویژه‌برنامه‌های جنبی جشنواره

  1. تولید برنامه‌های مستند، ضبط روایت‌های شفاهی و تهیه گزارشات تصویری از فعالیت‌های متنوع
  2. معرفی و روایت اشخاص فعال شاخص و تأثیرگذار در حوزه کاشت درختان و گیاهان مثمر و ایجاد مزارع و باغهای قرآنی روایی همراه با تجلیل و تقدیر
  3. ارائه مشاوره و طرح‌های ویژه اجرایی به نهادها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی
  4. برگزاری بخش‌های ویژه جشنواره نظیر جشنواره دانش‌آموزی یا دانشجویی یا بانوان در صورت مشارکت وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مسئول از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و…
  5. احداث حداقل یک باغ‌مزرعه یا سرای گردشگری قرآنی روایی در کشور بعنوان الگوی کلان طرح
  6. معرفی کتاب و منابع پژوهشی فرهنگی
READ
محورها و بخش‌های اصلی جشنواره

نوشته‌های دیگر

نظرات